Bestyrelsen

 forældreråd/forældrebestyrelse.

Pt. er der ikke noget forældreråd i institutionen.

Område 4 som vi er en del af, samme med 8 andre institutioner, har en forældrebestyrelse hvor der sidder forældre fra vores institution.