Børn og ansatte i Solsikken/Taastrupdal

 

Personalet:

Personalet i Børnehuset Solsikken/taastrupdal består af både pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Vi tilstræber, at der er pædagogisk uddannet personale tilknyttet alle børnegrupper. Der udover er begge huse pt. fået bevilget ressourcepædagogiske timer til at understøtte arbejdet med børn i udsatte positioner.

Desuden har vi ansat en køkkenassistent samt rengøringspersonale i hver hus og en fælles gårdmand.

 

Solsikken:

Solsikken har pt. 2 børnehavegrupper. I børnehaverne er der plads til 19 børn i alderen 3-6 år på hver stue.

Solsikken har pt. 2 vuggestuegrupper. I vuggestuerne er der plasds til 12 børn i alderen o-3 år på hver stue.

Der er et dagligt tæt samarbejde mellem stuerne. Flere gange om ugen planlægges der aktiviteter på tværs af børnegrupperne og i hverdagen må børnene som udgangspunkt, frit bevæge sig mellem stuerne.

 

Taastrupdal: 

Taastrupdal har pt. 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. I børnehaven er der plads til 13 børn i alderen 3-6 år på hver stue samt vuggestuegrupen med plads til 12 børn i alderen 0-3 år.

Der er dagligt tæt samarbejde mellem stuerne. flere gange om ugen planlægges der aktiviteter på tværs af børnegruppen og i hverdagen må børnene som udgangspunkt, frit bevæge sig mellem stuerne.