Profil

Pædagogik:

 

Pædagogik foregår i samspillet mellem mennesker og er en vigtig inkluderende faktor i vores daglige arbejde med børnene.

ICDP ( International child development programme) er et internationalt forebyggelsesprogram, hvor det relationelle forhold er i fokus og meget centralt for dit barn, så det kan opleve sig inkluderet.

 

For at kvalificere det pædagogiske arbejde bruger vi også metoder, der egner sig til at analysere vores praksis. Dit barn skal opleve, at deltage i og bidrager til fællesskabet og udvikler et positivt selvbillede med tro på eget værd og egne evner. Med andre ord skal dit barn opleve sig inkluderet.

Her bruger vi SP-analysemodellen.

 

I vores daglige arbejde er vi optaget af:

  • Sprog, kommunikation og socialisering
  • Forudsigelighed og trykhed
  • Anerkendende telationer
  • Det nære og respektfulde forældresamarbejde
  • Det tværfaglige samarbejde i området
  • Pædagogiskr læreplaner
  • Trivsel og det gode arbejdsmiljø
  • Dokumentation af det pædagogiske arbejde og læring

Sprog:

 

Vi har særligt fokus på børnenes sproglige udvkling og sprogtilegnelse. Alle børn får tilbud om en sprogtest, når de bliver 3,4 år. Der ud over vurderer vi alle to-sprogede børn flere gange i løbet af deres tid i børnehaven. Vi forsøger at tilrettelægge vores dagligdag på en måde, der tilbyder børnene et stimulerende sprogligt miljø, ligersom vi altid har et tæt samarbejde med barnets forældre omkring tiltag, der understøtter den sproglige udvuikling. I den forbindelse har område 4 udviklet en "handleplan", der kan rekvireres i institutionen.

Sprog er "nøglen" til at kommunikere med omverden. I børnehaven forsøger vi at skabe en hverdag hvor barnet møder sproget og skriftsproget på mange alsidige måder. Vi taler med børnene på en måde, der er præget ad interesse og nærvær. Desuden ved vi, at den sproglige udvikling hænger sammen med barnets muligheder for  at udvikle sanser og bevægelser. Det betyder vi dagligt leger med sange, læser, rim og remser m.m.

 

STROF- en pædagogisk metode:

 

En del af vores pædagogiske grundlag og værdier tager afsæt i STROF-metoden, der er udviklet af Lars Gustafsson, som er en model for det pædagogiske arbejde.

Vi ved, at vores børn har et grundliggende behov for en forudsigelig og tryg hverdag, der er præget af genkendelighed og rutiner. Det giver børnene overskud til at fordybe sig og til at lære nyt,- både om sig selv og om andre. Vi ved, at børnene har brug for tid og nærværende voksne og at forældrene har en afgørende rolle i barnets liv.

 

S=Struktur

T= Tid til samtale

R=Retualer

O=Organiseret leg

F=Forældre samarbejde