Forældreinfo

Forældresamarbejde:

 

Det er vigtigt, at alle forældre og andre fammilimedlemmer føler sig velkomne og bliver mødt med respekt, anerkendelse og varme. Vi vil gerne have, at forældrene kommenterer det pædagogiske arbejde og det skal være muligt, at komme med både positiv og negativ kritik.

Vi vil i det omfang det kan lade sig gøre, imødekomme de ønsker og behov, den enkelte familie måtte have.