Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

I Høje-Taastrup Kommune anvender vi Rambøll Dialog som redskab til den gode forældresamtale. Forældre og personale har her lige muligheder for at forberede sig til samtalen, hvor dialogen handler om, at kunne bruge hinandens viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt i forhold til barnets trivsel og læring.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg