Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

I Høje-Taastrup Kommune anvender vi Rambøll Dialog som redskab til den gode forældresamtale.

Forældre og personale har her lige muligheder for at forberede sig til samtalen, hvor dialogen handler om, at kunne bruge hinandens viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt i forhold til barnets trivsel og læring.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge E, der udover Solsikken også består af Taastrupvang.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Rambøll Dialog-samtalen afholdes hvert år ved barnets fødselsdag, og vi ser rigtig gerne, at begge forældre deltager i samtalen, da vi betragter forældrene som eksperter på eget barn - og I er vigtige samarbejds- og sparringspartnere. Sammen skaber vi de bedste forudsætninger for barnets trivsel og udvikling, idet vi deler viden på tværs af hjem og institution, og fra den læring der ligger om barnet hos alle parter.

Vi ønsker i Solsikken at sikre en kontinuitet i forældresamarbejdet, hvor viden bliver delt og videregivet, når også barnet flytter fra vuggestue til børnehave. Her har vi en intern indkøringsplan i institutionen, hvor barnet over 14 dage introduceres til børnehaven og dets nye voksne. I det forløb inviteres forældrene også til et samlet møde, hvor både barnets vuggestuepædagog og børnehavepædagog deltager, for at sikre den bedst mulige start på børnehavelivet for både barnet og dets forældre.

I vil som forældre til børn i Solsikken årligt inviteres til både Klynge-forældremøder og til almindelige forældre- / stuemøder i institutionen.

Udover den årlige Rambøll-Forældresamtale, er I også altid velkommen til at bede om et møde, når som helst I skulle have behov for det.

Daginstitution Solsikken
Taastrupgårdsvej 7 A+B
2630 Taastrup

Tlf: 43 35 33 60

Klyngeleder:
Tina Gjerstrup-Olsen
E-mail:TinaGj@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage