Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

 Solsikken arbejder vi ud fra 3 grundværdier:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
 • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
 • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

I Solsikken arbejder vi derunder efter en strategisk målsætning, der hedder:

"At børn støttes i at udfolde deres potentialer med en helhedsorienteret indsats, der bevirker, at børnene øger deres sociale mobilitet"

Det betyder at vi har fokus på:

 • At vi betragter forældrene som vores vigtigste samarbejdspartner om barnets udvikling. Både socialt, kognitivt og emotionelt.
 • At institutionens ramme er sat med stor bevægelsesfrihed for det enkelte barn i både vuggestue og børnehave, og at vi som voksne bestræber os på at følge børns leg og initiativer gennem dagen. Dørene står åbne med tilbud om forskellige tematiserede lærings- og legezoner på de forskellige stuer i husene.
 • At vi dagligt sikre at tilbyde børn at deltage i aktiviteter med voksne i enten større eller mindre grupper.
 • At vi er opmærksomme på barnets perspektiv - hvad enten det er i en fælles dialog eller sociale interaktioner, herunder også i konflikter.
 • At vi arbejder målrettet med Børnestyret leg som metode. Når den voksne praktiserer børnestyret leg med et eller flere børn, følges barnets initiativer inden for en struktureret eller ustruktureret ramme. Her benytter den voksne de 4 coaching former:

  * Vedholdende coaching
  * Faglig coaching
  * Følelses coaching
  * Social coaching

  Ved brug af coaching i samspil med børn, tales der ind i barnets zone for nærmeste udvikling, og barnet oplever at blive mødt ligeværdigt og anerkendende på dets mestringsniveau, frem for at de voksne sætter barren og forventningerne uhensigtsmæssigt i forhold til barnets aktuelle udvikling.
 • At vi har en stærk evalueringskultur, hvor vi systematisk mødes i både interne teams og med eksterne samarbejdspartnere med henblik på at udvikle praksis til gavn for både barnets individuelle og sociale udvikling.

Ikke mindst arbejder alle personaler med individuelle målsætninger i forhold til personlig udvikling af kompetencer til gavn for mødet og relationen mellem de voksne og børnene.

Sådan arbejder vi med:

Punktet er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere.

Legen er en af de vigtigste forudsætninger for barnets dannelses- og udviklingsrejse. Gennem leg opstår venskaber og tilknytning til børnefællesskabet. Barnet opnår gennem legen, læring om sig selv og om hinanden - og ikke mindst er legen omdrejningspunktet for barnets udvikling af sproget og de sociale kompetencer, som barnet trækker på gennem hele dets opvækst.

I solsikken er vi vilde med at lege, og vi benytter legen i mødet med barnet i barnets zone for nærmeste udvikling, til at udvikle sprog, til at styrke kompetencer og ikke mindst til at koble børn sammen i stærke børnefællesskaber, hvor de gode venskabsrelationer opstår.

Af samme grund er vi begejstrede for metoden ”Børnestyret leg”, som de voksne bruger i både planlagte pædagogiske aktiviteter og forløb, såvel som når de kobler sig på de spontane lege gennem hele dagen i Solsikken.

I Solsikken er vi optagede af, at her skal være plads til alle, og at her skal være plads til både de store bevægelser, vilde lege og de stille fordybelser.

Derfor er Solsikkens stuer indrettet med tematiserede legezoner, hvor børn gennem det meste af dagen kan færdes på tværs af stuer - alt efter den gode leg eller lige det, der interessere barnet på dagen.

Nogle af vores tematiserede zoner er stadig under udvikling, men vi tilbyder blandt andet et motorikrum med plads til motorikleg og materialer til sansebaner, et kreativt værksted, en lille teaterscene, læsekrog, konstruktions zoner med plads til at bygge og kreere, minikøkken med mere.

En af de tre stuer I Solsikkens børnehaveafdeling er forbeholdt en storebørns-gruppe, hvor der arbejdes pædagogisk målrettet med skolemodenhed, barnets sociale færdigheder, selvforståelse og ikke mindst med sammenhæng til barnets kommende skolegang.

Når barnet starter i store-gruppen året før skolestart, vægtes det højt at styrke det sociale børnefællesskab og den nye sammensatte gruppe af børn, der kommer fra de øvrige børnehavegrupper i Solsikken.

Vi har fokus på venskaber, modenhed, turtagning og på at hjælpe og lytte på hinanden. Kompetencer der vil støtte barnet i at begå sig i skoleregi, og kompetencer der er forudsætningen for at kunne tilegne den læringsrejse, der venter lige om hjørnet i skolen.

I skolegruppen introduceres med en pædagogisk og legende tilgang, tal og bogstaver i det små. Derudover arbejdes der med konceptet ”Fri for mobberi” samt med metoderne ”Børnestyret leg” og ”Sunshine Circles”. Dette gøres både med og uden samarbejde med pædagogiske konsulenter og pædagogiske vejledere.

Solsikken har desuden et rigtig godt samarbejde med Ole Rømer skolen, afdeling Selsmosen - Mini SFO, hvor vi besøger hinanden på tværs, inden SFO start den 1.4. hvert år.

I Solsikken arbejder vi med årshjul, hvor vi planlægger tematiske forløb og projekter fordelt over året. De seks læreplanstemaer er:

 • Alsidig personlig udvikling,
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Alle seks læreplanstemaer fra den styrkede pædagogiske læreplan inkluderes i årshjulets projekter. Et eksempel på et tema kan være ”Min By”. Her udforsker børn og voksne sammen nærmiljøet - for eksempel ved at besøge tandlægen, byens butikker, byens natur, byens trafik, biblioteket, brandstationen, med videre.

Som led i arbejdet med læringsforløb, arbejder vi i Solsikken med ”Lange, autentiske, hands-on, projektbaserede læringsforløb” (LAHOPL).

Det gør vi, fordi vi tror på, at det er vigtigt at kunne bruge den viden man fik dagen før, når man kommer i institution igen. Vi tror også på, at det er vigtigt, at børn får autentiske oplevelser, som understøtter så mange sanser som muligt.

Af samme grund er vi optaget af at udvide barnets oplevelse af sig selv i verden. Derfor prioriterer vi, at børn også skal kunne koble deres erfaringsdannelse på oplevelser uden for Høje-Taastrup. Det kan være på ture til havet ved Ishøj Strand, Hakkemosen, Boserup Skov, større byer som eksempelvis Roskilde, hvor vi besøger både Domkirken, havnen og Folkeparken, eller også ture på dyregården i Albertslund eller Zoo i København.

Daginstitution Solsikken
Taastrupgårdsvej 7 A+B
2630 Taastrup

Tlf: 43 35 33 60

Klyngeleder:
Tina Gjerstrup-Olsen
E-mail:TinaGj@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage