Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Solsikken er en stor integreret daginstitution.

Der er både en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling med plads til cirka 100 børn mellem 0 og 6 år. Vi har 2 store huse og 2 store legepladser, som vi bruger både sammen og hver for sig. Dertil benytter vi udearealerne i nærmiljøet. Det kan blandt andet være Ole Rømer Skolens idrætsplads og vandparken i Selsmosen.

Børnene er inddelt i 6 stue-grupper, fordelt ud fra deres alder.

I vuggestuen har vi stuerne Sommerfuglene og Mariehønsene for de yngste børn og stuen Brumbasserne for de ældste vuggestuebørn.

Brumbassestuen er en ”Mini børnehavegruppe”, hvor der er særligt fokus på samarbejdet med børnehaven og barnets overgang til den store Børnehaveafdeling. Herunder at styrke barnets selvhjulpenhed og tryghed ved at deltage i børnefællesskaber i begge afdelinger.

I børnehaven har vi stuerne Sol og Måne for alle mellemgruppe-børnene. Og så har vi Stjerne for de ældste børn og kommende skolebørn. 

I Solsikken møder I voksne, der tror på, at alle børn har evner og ressourcer. Vores vigtigste opgave er at sikre børnene en god, lærerig og tryg hverdag, hvor hvert enkelt barn styrkes i egen udvikling i tæt samarbejde med barnets forældre.

 
 

Mere om Solsikken

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Daginstitution Solsikken hører til klynge E sammen med Taastrupvang.

Klyngeleder: Tina Gjerstrup-Olsen
E-mail:TinaGj@htk.dk

Daginstitution Solsikken

Taastrupgårdsvej 7 A+B
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 60

Klyngeleder: Tina Gjerstrup-Olsen
E-mail: TinaGj@htk.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag: Klokken 06.30 - 17.00

Fredag: Klokken 06.30 - 16.30

Solsikken er en del af Klynge E i Høje Taastrup Kommune, som for nuværende består af:

  • Taastrupvang/Svanen
  • Solsikken/Taastrupdal

Alle huse er integrerede med både vuggestue og børnehave.

Vi er optagede af at få skabt et tæt og frugtbart samarbejde på tværs, hvor vi deler værdier, viden, erfaringer og bruger hinandens kompetencer på tværs af husene.

I Solsikken sigter vi efter at være dagtilbud af højeste kvalitet, hvor børnene altid er omdrejningspunktet, og hvor afsættet for vores pædagogiske arbejde er børnenes initiativer.
Vi arbejder blandt andet med børneperspektiver og med metoden børnestyret leg, samt med de 4 coaching former:

  • Social coaching
  • Vedholdende coaching
  • Følelsesmæssig coaching
  • Faglig coaching.

Vi er optaget af det 21-århundredes kompetencer og har fokus på at understøtte børnene i at være kritisk tænkende, have gode kommunikative strategier, være nyskabende og samarbejdsparate. Vi er i gang med en udviklingsrejse, som er et større implementeringsprojekt omkring den styrkede læreplan, hvor vi er en del af et større tværgående samarbejde på hele daginstitutionsområdet.

Solsikken ligger i et stort socialt boligområde i hjertet af Taastrupgård. Det er på tæt på både grønne områder og offentlig transport. Vi har børn og voksne fra forskellige kulturer, og vi lægger stor vægt på at opbygge viden om og forståelse for hinanden.

Daginstitution Solsikken
Taastrupgårdsvej 7 A+B
2630 Taastrup

Tlf: 43 35 33 60

Klyngeleder:
Tina Gjerstrup-Olsen
E-mail:TinaGj@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage